Welkom bij Tandartsen Hoge Hond!

Tandarts Mw.C.H. van der Meulen is met haar praktijk verhuisd per 01-10-2019 naar de Diepenveenseweg 21 te Deventer.

Vanaf 01-11-2019 sturen wij u ter herinnering aan uw afspraak 48-uur van te voren een e-mail. Geen sms bericht meer.
Ook de controle oproepen versturen we via de e-mail.
Wilt u ervoor zorgen dat uw e-mail adres bij ons bekent is?

Graag informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens binnen onze praktijk.
In verband met de nieuwe privacywet (AVG) per 25 mei 2018, vragen wij vanaf nu alle patiënten een toestemmingsverklaring voor het verwerken van persoonsgegevens in te vullen.
Wij slaan uw persoonsgegevens en medische gegevens (digitaal) op, met als doel uw behandeling te kunnen uitvoeren. Het opslaan van gegevens doen wij onder voorwaarden die wij in een verklaring hebben vastgelegd en volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. Ons privacy- en dataveiligheidsbeleid kunt u vinden op deze website en in de patiënteninformatiemap in de wachtruimte van onze praktijk.

Vriendelijk vragen wij u voorafgaand aan uw volgende bezoek aan de tandarts, een toestemmingsverklaring bij de balie in ontvangst te nemen en deze ingevuld en ondertekent weer in te leveren.

Voor meer informatie of vragen omtrent de nieuwe privacywet (AVG) en wat dit betekent voor u als patiënt bij onze praktijk, kunt u terecht bij onze baliemedewerkster.

Alle facturen sturen wij digitaal als u uw e-mail adres aan ons doorgeeft.

Alvast bedankt voor uw medewerking,

Team Tandartsen:
Mw. M.D. Kroeze – Dhr. E.J. van Os – Mw. S.G. Sastroredjo