Welkom bij Tandartsen Hoge Hond!

I.v.m. het Coronavirus heeft de KNMT het advies gegeven om tot 6 april geen reguliere behandelingen meer uit te voeren, maar enkel beschikbaar te zijn voor het uitvoeren van spoedklachten bij personen die NIET besmet zijn met het Corona virus.

Wij zullen dit advies volgen.

Dat houdt in dat wij ingaande woensdag 18 maart tot 6 april geen patiënten zullen behandelen. Wij verzoeken u dan ook om ENKEL voor spoedklachten contact op te nemen met de praktijk, dit om te voorkomen dat de telefoonlijnen overbelast en dat mensen met spoedklachten ons niet kunnen bereiken.

Onder spoedklachten, tijdens de kantoortijden, wordt verstaan alle klachten waarbij zwellingen in de mond zijn, al dan niet gepaard met lichte verhoging (niet boven de 38 graden), kiespijn, gebroken tanden en kiezen MET pijn. Prothese klachten horen hier NIET bij.

Wij zullen daarop enkel spoedbehandelingen uitvoeren.

Buiten kantoortijden zal de dienstdoende tandarts de opvang doen, uitsluitend voor nabloedingen en ongevallen.

LET OP: Wij zullen alleen nog noodzakelijke behandelingen uitvoeren. Uw afspraak komt dus te vervallen, tenzij u telefonisch of per e-mail bericht gekregen heeft dat uw behandeling wel doorgaat.
Wij verzoeken u om voor pijnklachten tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch contact (0570-626677) met ons op te nemen, voor het maken van een afspraak.

Onze excuses voor het ongemak en wij danken u voor uw begrip.

Met vriendelijke groeten,
Tandartsen Hoge Hond

Tandarts Mw.C.H. van der Meulen is met haar praktijk verhuisd per 01-10-2019 naar de Diepenveenseweg 21 te Deventer.

Vanaf 01-11-2019 sturen wij u ter herinnering aan uw afspraak 48-uur van te voren een e-mail. Geen sms bericht meer.
Ook de controle oproepen versturen we via de e-mail.
Wilt u ervoor zorgen dat uw e-mail adres bij ons bekend is?

Graag informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens binnen onze praktijk.
In verband met de nieuwe privacywet (AVG) per 25 mei 2018, vragen wij vanaf nu alle patiënten een toestemmingsverklaring voor het verwerken van persoonsgegevens in te vullen.
Wij slaan uw persoonsgegevens en medische gegevens (digitaal) op, met als doel uw behandeling te kunnen uitvoeren. Het opslaan van gegevens doen wij onder voorwaarden die wij in een verklaring hebben vastgelegd en volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. Ons privacy- en dataveiligheidsbeleid kunt u vinden op deze website en in de patiënteninformatiemap in de wachtruimte van onze praktijk.

Vriendelijk vragen wij u voorafgaand aan uw volgende bezoek aan de tandarts, een toestemmingsverklaring bij de balie in ontvangst te nemen en deze ingevuld en ondertekent weer in te leveren.

Voor meer informatie of vragen omtrent de nieuwe privacywet (AVG) en wat dit betekent voor u als patiënt bij onze praktijk, kunt u terecht bij onze baliemedewerkster.

Alle facturen sturen wij digitaal als u uw e-mail adres aan ons doorgeeft.

Alvast bedankt voor uw medewerking,

Team Tandartsen:
Mw. M.D. Kroeze – Dhr. E.J. van Os – Mw. S.G. Sastroredjo