Welkom bij Tandartsen Hoge Hond!

Geachte patiënt van tandartsen Hoge Hond,

We verwelkomen u weer voor reguliere mondzorg
Onze praktijk voldoet uiteraard aan alle infectiepreventierichtlijnen. In verband met het Coronavirus hebben we een aantal aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Om uw bezoek goed te laten verlopen vragen wij u:

– Uw tanden thuis te poetsen
– Alleen naar de praktijk te komen
– Niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd, naar binnen te komen
– 1,5 meter afstand te houden als u op de praktijk bent
– Uw handen bij binnenkomst te wassen of te desinfecteren met handalcohol.

Wanneer u of een gezinslid/huishoudcontact last heeft van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, verhoging of koorts kunnen wij u helaas niet behandelen. Stem telefonisch af met de praktijk over uw gezondheidssituatie en tandheelkundige klachten.

Wij zorgen voor:

– Een beperkt aantal mensen in de wachtkamer
– Mensen met verkoudheidsklachten komen niet naar de praktijk: dit geldt zowel voor patiënten als voor teamleden
– Na ieder bezoek desinfecteren wij de deurklinken als aanvulling op onze normale hygiëne- en infectiepreventiemaatregelen.

Zo zorgen we er samen voor dat uw bezoek aan de praktijk zo veilig mogelijk is.

Met vriendelijke groeten,
Tandartsen Hoge Hond

Tandarts Mw.C.H. van der Meulen is met haar praktijk verhuisd per 01-10-2019 naar de Diepenveenseweg 21 te Deventer.

Vanaf 01-11-2019 sturen wij u ter herinnering aan uw afspraak 48-uur van te voren een e-mail. Geen sms bericht meer.
Ook de controle oproepen versturen we via de e-mail.
Wilt u ervoor zorgen dat uw e-mail adres bij ons bekend is?

Graag informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens binnen onze praktijk.
In verband met de nieuwe privacywet (AVG) per 25 mei 2018, vragen wij vanaf nu alle patiënten een toestemmingsverklaring voor het verwerken van persoonsgegevens in te vullen.
Wij slaan uw persoonsgegevens en medische gegevens (digitaal) op, met als doel uw behandeling te kunnen uitvoeren. Het opslaan van gegevens doen wij onder voorwaarden die wij in een verklaring hebben vastgelegd en volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. Ons privacy- en dataveiligheidsbeleid kunt u vinden op deze website en in de patiënteninformatiemap in de wachtruimte van onze praktijk.

Vriendelijk vragen wij u voorafgaand aan uw volgende bezoek aan de tandarts, een toestemmingsverklaring bij de balie in ontvangst te nemen en deze ingevuld en ondertekent weer in te leveren.

Voor meer informatie of vragen omtrent de nieuwe privacywet (AVG) en wat dit betekent voor u als patiënt bij onze praktijk, kunt u terecht bij onze baliemedewerkster.

Alle facturen sturen wij digitaal als u uw e-mail adres aan ons doorgeeft.

Alvast bedankt voor uw medewerking,

Team Tandartsen:
Mw. M.D. Kroeze – Dhr. E.J. van Os – Mw. S.G. Sastroredjo