Klachten

Uw mening telt

Ons team staat voor u klaar en wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn om u de beste tandheelkundige zorg te bieden. Wij horen graag hoe u uw bezoek aan onze praktijk heeft ervaren. Uw reactie is heel waardevol, daarmee kunnen we onze zorg en service verbeteren. Wilt u uw suggesties of complimenten aan ons doorgeven? Laat het ons weten. Uw reactie zien wij graag terug op www.zorgkaartnederland.nl Alvast bedankt!

Klacht?

En mocht het dan toch een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, dan horen wij dit uiteraard ook graag van u. Wij vragen u dit eerst persoonlijk met ons te bespreken. U kunt dan een schriftelijke klacht indienen bij uw tandarts. Voor ons is het belangrijk te weten als u een probleem heeft of niet helemaal tevreden bent, zodat wij kunnen bekijken of wij dit voor u kunnen oplossen. Wij vertrouwen erop dat we gezamenlijk een oplossing vinden.

Als u uw klacht met een onafhankelijke partij wilt bespreken, dan kunt u telefonisch informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), telefoonnummer 0900 20 25 012, € 0,90 per gesprek. Het TIP is een onafhankelijke partij en opgericht door de KNMT.

Indien wij gezamenlijk niet tot een voor u bevredigende oplossing komen, dan kunt u terecht bij de KNMT-klachtenregeling waarbij wij als praktijk zijn aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wkkgz aan iedere zorgaanbieder stelt. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden en u kunt uw klacht rechtstreeks indienen bij de KNMT-klachtenregeling. Informatie hierover kunt u vinden op: https://www.knmt.nl/patienten/klachtenregeling-voor-patienten

Na ontvangst van de klacht zal de KNMT een klachtenfunctionaris aanwijzen voor de begeleiding van de klacht, die als taak heeft om op onafhankelijke en onpartijdige wijze het proces van klachtbehandeling en bemiddeling tussen klager en het aangeklaagde te begeleiden. De klachtenfunctionaris zal een hoor en wederhoor toepassen en zowel de klager als de aangeklaagde schriftelijk op de hoogte houden van de voortgang van de behandeling van de klacht. Indien het noodzakelijk wordt geacht om tot een oplossing van de klacht te kunnen komen en het de instemming van de klager en de aangeklaagde heeft, kan de klachtenfunctionaris een deskundige verzoeken om advies uit te brengen.

Na afloop van de behandeling van de klacht ontvangt de klager een schriftelijk mededeling van de aangeklaagde op voordracht van de klachtenfunctionaris waarin met redenen is omkleed tot welke uitkomst het onderzoek van de klacht heeft geleid, welke beslissingen er over en naar aanleiding van de klacht zijn genomen en binnen welke termijn maatregelen waartoe is besloten zullen zijn gerealiseerd.

Als uw klacht niet wordt opgelost met de hulp van de klachtenfunctionaris, dan kunt u uw klacht nog laten beoordelen door de Geschilleninstantie Mondzorg. Dan wordt uw klacht door een commissie van vijf deskundigen beoordeeld. Deze commissie doet een bindende uitspraak over de klacht.